Zamów bezpłatną wycenę tłumaczenia.

Odpowiadamy ekspresowo!

Poufność i bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo to nasz priorytet. Wszystkie przychodzące do nas dokumenty traktowane są jako poufne i odpowiednio przechowywane.

Proste i przejrzyste zasady

Z góry wiesz, ile dokładnie zapłacisz za tłumaczenie. Gwarantujemy brak opłat dodatkowych lub innych nieprzewidzianych kosztów

Profesjonalna obsługa

Po przesłaniu wypełnionego formularza, do 30 min. wyślemy odpowiedź zawierającą koszt, proponowany termin realizacji oraz szczegółowe informacje.

Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta

Masz pytania? Zadzwoń! +48 888 500 123

FORMULARZ WYCENY TŁUMACZENIA

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi. Jeśli mają Państwo problemy techniczne w wypełnieniem formularza prosimy o przesłanie informacji oraz plików do tłumaczenia na adres e-mail: [email protected]

Rozmiar pojedynczego pliku nie więcej niż 10MB, maksymalna ilość plików: 5. Akceptowane formaty plików: doc, docx, rft, ppt, pptx, pdf, txt, gif, png, jpg, jpeg. W przypadku chęci przesłania plików przekraczających ten limit, prosimy o kontakt.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi zapytania ofertowego. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi oraz do czasu, do którego będziesz zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez 123 Sp. z o.o. (Administratora). W pozostałym zakresie Twoje dane przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie przesłane w formularzu przez stronę internetową, w celu udzielania dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez 123 Sp. z o.o. (Administratora), a także realizacji umowy. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem Twoich danych osobowych jest 123 Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Dajwór 14/16, 31-052 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366947, NIP: 6762429377, REGON: 121298419.